Jakość Powietrza Łódź

Tutaj znajdziesz informacje na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w Łodzi. Nasz raport prezentuje wartości stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz gazów NO2, SO2. Oprócz tego, dostępne są również prognozy zanieczyszczenia dla miejscowości Łódź oraz dane historyczne. Nasze raporty są aktualizowane na bieżąco, dzięki czemu można śledzić zmienne warunki atmosferyczne i dostosować swoje działania w celu ochrony zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym interaktywnym raportem poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat jakości powietrza w Łodzi.


Stan Jakości Powietrza w Łodzi dzisiaj

Dane ze stacji pomiarowych w Łodzi potwierdzają dzisiaj dobry stan jakości powietrza. Brak ostrzeżeń przed wysokim stężeniem szkodliwego ozonu czy tlenku węgla wskazuje, że środowisko i zdrowie publiczne nie są zagrożone.

Smog Łódź (22.04.2024) - zalecenia

Aktualnie w Łodzi poziom zanieczyszczenia powietrza jest niski. Zachęcamy do otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń. To dobry czas, by przenieść pracę czy naukę na zewnątrz, jeśli to możliwe. Korzystaj z dobrego powietrza.